Demografi Desa

   JUMLAH PENDUDUK DESA KERU TAHUN 2020

A. JUMLAH

Jumlah laki-laki

2.778 orang

Jumlah perempuan

2.860 orang

Jumlah total

5.638 orang

Jumlah kepala keluarga

1727 KK

Kepadatan Penduduk

2.356,82 per KM

 

B. USIA

Usia

Laki-laki

Perempuan

 

Usia

Laki-laki

Perempuan

0-12 bulan

40 orang

30 orang

 

39 tahun

41 orang

34 orang

1 tahun

47 orang

57 orang

 

40

42 orang

73 orang

2

61 orang

54 orang

 

41

42 orang

46 orang

3

7 orang

16 orang

 

42

34 orang

60 orang

4

14 orang

16 orang

 

43

47 orang

47 orang

5

39 orang

30 orang

 

44

40 orang

57 orang

6

45 orang

40 orang

 

45

32 orang

57 orang

7

44 orang

32 orang

 

46

28 orang

34 orang

8

62 orang

50 orang

 

47

26 orang

38 orang

9

49 orang

40 orang

 

48

39 orang

34 orang

10

55 orang

52 orang

 

49

44 orang

32 orang

11

45 orang

55 orang

 

50

42 orang

41 orang

12

57 orang

44 orang

 

51

27 orang

23 orang

13

62 orang

44 orang

 

52

35 orang

46 orang

14

48 orang

58 orang

 

53

28 orang

36 orang

15

57 orang

57 orang

 

54

37 orang

26 orang

16

61 orang

60 orang

 

55

43 orang

38 orang

17

61 orang

60 orang

 

56

39 orang

20 orang

18

45 orang

61 orang

 

57

16 orang

21 orang

19

58 orang

48 orang

 

58

19 orang

28 orang

20

53 orang

62 orang

 

59

15 orang

19 orang

21

52 orang

50 orang

 

60

32 orang

22 orang

22

50 orang

28 orang

 

61

26 orang

16 orang

23

32 orang

36 orang

 

62

10 orang

7 orang

24

44 orang

45 orang

 

63

15 orang

13 orang

25

41 orang

40 orang

 

64

12 orang

10 orang

26

50 orang

46 orang

 

65

15 orang

10 orang

27

42 orang

50 orang

 

66

17 orang

14 orang

28

43 orang

48 orang

 

67

14 orang

13 orang

29

43 orang

50 orang

 

68

11 orang

17 orang

30

39 orang

41 orang

 

69

7 orang

15 orang

31

47 orang

42 orang

 

70

20 orang

27 orang

32

50 orang

47 orang

 

71

16 orang

15 orang

33

45 orang

53 orang

 

72

11 orang

7 orang

34

42 orang

60 orang

 

73

16 orang

9 orang

35

43 orang

50 orang

 

74

10 orang

17 orang

36

45 orang

47 orang

 

75

15 orang

14 orang

37

42 orang

48 orang

 

Lebih dari 75

10 orang

23 orang

38

45 orang

54 orang

 

Total

2.778 orang

2.860 orang